Najważniejsze limity bilansowe w 2021 r.

20.01.2021 2021-01-20T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1088/najwazniejsze-limity-bilansowe-w-2021-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Nowy rok tradycyjnie wprowadza konieczność ustalenia nowego limitu przy ustaleniu obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Niektóre jednostki są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, tylko ze względu na formę prawną, należą do nich:
•    spółki z o.o.,
•    spółki akcyjne,
•    spółki komandytowe,
•    spółki komandytowo-akcyjne
•    proste spółki akcyjne
(ich rejestracja ma być możliwa od lipca 2021 r.)

Pozostałe jednostki muszą założyć „pełną rachunkowość”, jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy (obrotowy) wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Określony ustawowo limit zawarty przelicza się na walutę polską po średnim kursie euro ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy (obrotowy).

Limit przychodów za 2020 r. decydujący o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku 2021 wynosi: 2.000.000 euro × 4,5153 zł/euro = 9.030.600 złotych.

Należy przy tym pamiętać, że przy ustaleniu obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych uwzględnia się przychody określone w ustawie o PDOF, natomiast w podmiotach prowadzących już księgi rachunkowe - dodatkowo przychody określone w ustawie o rachunkowości.

Z kolei zastosowanie podstawowych uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r. typu:
•    kwalifikacja umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych,
•    uproszczone zasady kalkulacji kosztu wytworzenia produktu,
•    niestosowanie przepisów rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych,
•    odstąpienie od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku,

jest możliwe w jednostkach, które za 2020 rok nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
        •    25.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu,
        •    51.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów,
        •    50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij