Zmiany w podatku akcyzowym w 2021 r.

15.01.2021 2021-01-15T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1086/zmiany-w-podatku-akcyzowym-w-2021-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Podatek akcyzowy, podobnie jak podatek VAT jest podatkiem pośrednim ale nie ma charakteru powszechnego, ponieważ dotyczy tylko niektórych kategorii wyrobów. Do odprowadzania podatku akcyzowego są zobowiązani producenci i importerzy wyrobów akcyzowych natomiast jego ciężar ponosi ostateczny nabywca towarów objętych akcyzą.
Najważniejsze zmiany w podatku akcyzowym w 2021 r.

od 01 stycznia 2021 r.
Wprowadzono przepisy dla producentów piwa, na mocy których limit produkcji, dla którego zostało określone zwolnienie od akcyzy dla małych browarów nie obejmuje piwa rozlanego usługowo przez podatnika produkującego piwo w ramach tego limitu. Ponadto określono, że podmioty dokonujące wyłącznie usługowego rozlewu piwa nie korzystają ze zwolnienia dla małych browarów. Do czasu ustania epidemii przedłużono również, możliwości obniżenia akcyzy od zniszczonego przez podatnika piwa z przekroczonym terminem ważności.

od 31 stycznia 2021 r.
Do dnia 31 stycznia 2022 r. przedłużono okres, w którym jest możliwe dokonywanie dostaw wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, nie tylko na podstawie e-DD, z użyciem systemu EMCS PL2, ale również na podstawie stosowanej dotychczas papierowej dokumentacji.

od 1 lutego 2021 r.
Wprowadzono centralną, elektroniczną rejestrację podmiotów zobowiązanych do dokonania rejestracji w podatku akcyzowym. Natomiast podmioty obecnie zarejestrowane na podstawie AKC-R, będą zobowiązane dokonania ich aktualizacji za pośrednictwem PUESC do 30 czerwca 2021 r. Obowiązek dokonania ww. rejestracji do dnia 30 czerwca 2021 r. mają również pośredniczące podmioty węglowe i pośredniczące podmioty gazowe, które dotychczas nie podlegały temu obowiązkowi, natomiast z centralnego rejestru zostały wyłączone zużywające podmioty olejowe i pośredniczące podmioty olejowe.
Od lutego 2021 r. nastąpi objęcie monitorowaniem, z użyciem Systemu EMCS PL2:
•    dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych dokonywanych przez pośredniczące podmioty węglowe, które w poprzednim roku kalendarzowym sprzedały powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych;
•    przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie i wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;
•    eksportowanych wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij