Zamknięcie ksiąg spółek komandytowych i jawnych w 2021 r. w świetle nowych przepisów CIT

21.12.2020 2020-12-21T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1080/zamkniecie-ksiag-spolek-komandytowych-i-jawnych-w-2021-r-w-swietle-nowych-przepisow-cit
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Spółki komandytowe staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2021 r. lub z dniem 1 maja 2021 r. (mogą przesunąć termin o 4 miesiące).
Zgodnie z art. 12 ust. 3 i 4 przepisów ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123)., z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT - spółka ta obowiązana jest do zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Jeżeli spółka komandytowa zdecydowała o przyjęciu statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych dopiero z dniem 1 maja 2021 r., a jej ostatni dzień roku obrotowego przypada w okresie od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.,:
•    spółka ta może nie zamykać ksiąg rachunkowych na ten dzień i kontynuować rok obrotowy do dnia 30 kwietnia 2021 r., lub
•    spółka będzie musiała zamknąć księgi na koniec roku obrotowego, czyli 31.12.2020 r. oraz na dzień 31 kwietnia 2021 r.


Z dniem 1 stycznia 2021 r. podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych stanie się także spółka jawna, w której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, Dotyczy to spółek jawnych, które nie dopełnią w określonym terminie formalności związanych ze złożeniem odpowiednich informacji (dotyczących głównie tożsamości swoich wspólników).

Spółka jawna nie ma możliwości, tak jak spółka komandytowa przesunięcia tego terminu pozostania podatnikiem CIT na 1 maja 2021 r., dlatego nie dotyczą jej przepisy przewidujące możliwość niezamykania ksiąg rachunkowych na ostatni dzień roku obrotowego.

Spółka jawna, która w 2021 r. otrzyma status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych musi zamknąć księgi rachunkowe na ostatni dzień roku obrotowego, czyli 31 grudnia 2020 r.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij