Zmiana stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2021 r.

02.12.2020 2020-12-02T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1073/zmiana-stawek-ryczaltu-od-przychodow-ewidencjonowanych-w-2021-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Przepis art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, który obowiązuje obecnie, przewiduje 6 stawek ryczałtu w wysokości: 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%. Natomiast z brzmienia tego przepisu określonego w ustawie nowelizującej wynika, że ma być 8 stawek ryczałtu w wysokości: 17%, 15%, 10%, 12,5%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%.
Ryczałt ma wynosić przykładowo:
•            8,5% przychodów przykładowo ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, przychodów związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91),
•            8,5% przychodów ale tylko do kwoty 100.000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł, z tytułu:
                                - przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. przychodów z tzw. prywatnego najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
                                - przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 updof, tj. przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
                                - świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),
                                - świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),
                                - wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),
                                - wynajmu i dzierżawy m.in. samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),
                                - świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
•            10% przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1),
•            15% przychodów ze świadczenia usług, które dotychczas w większości podlegały opodatkowaniu 17% stawką, lub były wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo nie będą świadczone w ramach wolnych zawodów,
•            17% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,

Bez zmian pozostają natomiast rodzaje działalności gospodarczej, z których przychody opodatkowane są według stawki 5,5%, 3% lub 2%.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij