Przedłużenie terminów dla niektórych płatników pdof w związku z COVID-19.

01.12.2020 2020-12-01T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1072/przedluzenie-terminow-dla-niektorych-platnikow-pdof-w-zwiazku-z-covid-19
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Z dniem 19 listopada 2020 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego.
Wyżej wymienionym rozporządzeniem zostały przedłużone terminy przekazania zaliczek na pdof oraz zryczałtowanego podatku wynikające z art. 38 ust. 1 ustawy o pdof oraz z art. 42 ust. 1 ustawy pdof.

Terminy te upływają:
•    w odniesieniu do zaliczek na pdof oraz ryczałtu pobranego przez płatników w październiku 2020 r. – do 20 maja 2021 r.
•    w odniesieniu do zaliczek na pdof oraz ryczałtu pobranego przez płatników w listopadzie 2020 r. - do 20 czerwca 2021 r.
•    w odniesieniu do zaliczek na pdof oraz ryczałtu pobranego przez płatników w grudniu 2020 r. – do 20 lipca 2021 r.

Przedłużenie zapłaty podatku dochodowego dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19 oraz prowadzili na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem:
•    47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
•    47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
•    47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
•    47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
•    49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
•    55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
•    56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
•    56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
•    56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
•    56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
•    59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
•    59.12.Z - działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
•    59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
•    59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,
•    74.20.Z - działalność fotograficzna,
•    77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
•    77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
•    79.11.A - działalność agentów turystycznych,
•    79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
•    79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
•    82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
•    85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
•    85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
•    85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
•    85.59.A - nauka języków obcych,
•    85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
•    86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,
•    86.90.D - działalność paramedyczna,
•    90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
•    90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
•    90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
•    91.02.Z - działalność muzeów,
•    93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
•    93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
•    93.19.Z -pozostała działalność związana ze sportem,
•    93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
•    93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych formr ozrywki lub rekreacji organizowanych, w pomieszczeniach lub innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
•    93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
•    93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
•    96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij