Nowy JPK_VAT a faktury uproszczone na kwotę nieprzekraczającą 450zł

23.10.2020 2020-10-23T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1059/nowy-jpkvat-a-faktury-uproszczone-na-kwote-nieprzekraczajaca-450zl
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl w dniu 16 października 2020 r. opublikowano wyjaśnienia dotyczące uznawania paragonów fiskalnych z NIP nabywcy do wartości 450 zł/100 euro za faktury uproszczone oraz zasad ewidencjonowania tych faktur uproszczonych w nowym JPK_VAT.
W ramach nowego JPK_VAT wprowadzono nowe oznaczenia, których obowiązek stosowania dla niektórych kategorii dostaw i usług wynika z rozporządzenia JPK_VAT

Z wyjaśnień MF wynika, że do 31 grudnia 2020 r. paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone nie muszą być wykazywane w nowym JPK_VAT odrębnie.

Zdaniem Ministerstwa Finansów w przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł/100 euro paragonem fiskalnym zawierającym NIP nabywcy, który stanowi w istocie fakturę uproszczoną, nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury.

Natomiast w przypadku gdy nabywca chce otrzymać fakturę standardową dokumentującą sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł lub 100 euro, powinien wyrazić takie żądanie zanim sprzedawca zafiskalizuje sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej. Sprzedawca zgodnie a wyjaśnieniami MF nie powinien ujmować sprzedaży w kasie rejestrującej, tylko wystawić nabywcy fakturę standardową, według przepisów dotyczących wystawiania faktur.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło również, że na podstawie obecnie obowiązujących przepisów brak jest możliwości wystawienia faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone. Dlatego w sytuacji, gdy paragony te uznane są za faktury, to nie ma możliwości wystawienia faktury zbiorczej do faktury.

Obecnie na gruncie przepisów ustawy o VAT możliwe jest jedynie wystawianie faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych dokumentujących sprzedaż powyżej kwoty 450 zł brutto/100 euro, posiadających NIP nabywcy, gdyż takie paragony fiskalne nie stanowią faktury.

Ministerstwo Finansów wskazało również, że w przypadkach, o których mowa w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, do faktur uproszczonych mają zastosowanie przepisy dotyczące korekt faktur. Natomiast zgodnie z obowiązującymi przepisami, faktury korygujące do faktur uproszczonych wystawiane są poza systemem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij