Podatki PIT i CIT – limity 2021 r.

15.10.2020 2020-10-15T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1054/podatki-pit-i-cit-limity-2021-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Niektóre limity podatkowem są wyrażone w euro a do ich przeliczenia na złotówki stosuje się średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Ustawowe limity na 2021 r. należy więc przeliczyć według średniego kursu NBP z 1 października 2020 r., który wyniósł 4,5153 zł/euro.
Mały podatnik w 2021 r.
W 2021 r. status małego podatnika PIT/CIT będzie miał podatnik, u którego wartość wskazanego przychodu nie przekroczy w 2020 r. kwoty 9.031.000 zł (2.000.000 euro × 4,5153 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

Jednorazowa amortyzacja w 2021 r.
Limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych będzie wynosił 226.000 zł (50.000 euro × 4,5153 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez podatników PIT w 2021 r.
Limit przychodów za 2020 r., z którego osiągnięciem wiąże się obowiązek zaprowadzenia w 2021 r. ksiąg rachunkowych wynosi 9.030.600 zł (2.000.000 euro × 4,5153 zł/euro).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2021 r.
Podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą będą mogli w 2021 r. opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w 2020 r. uzyskają przychody w wysokości nieprzekraczającej 1.128.825 zł (tj. 250.000 euro × 4,5153 zł/euro).

Kwartalny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2021 r.
Podatnicy uprawnieni do stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2021 r. będą również mogli opłacać ten podatek za okresy kwartalne, pod warunkiem że otrzymane przez nich w 2020 r. przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekroczą kwoty 112.882,50 zł, czyli równowartości 25.000 euro w przeliczeniu po kursie 4,5153 zł/euro.

Proponowane zmiany w 2021 r.
Projekt ustawy o zmianie w podatkach dochodowych przewiduje m.in.:
•    podniesienie limitu przychodów z 250.000 euro do 2.000.000 euro warunkującego wybór ryczałtu ewidencjonowanego,
•    podniesienie limitu przychodów z 25.000 euro do 200.000 euro umożliwiającego wybór wpłacania ryczałtu kwartalnie.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij