Grzywny i kary za przestępstwa skarbowe w 2021 r.

14.10.2020 2020-10-14T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1053/grzywny-i-kary-za-przestepstwa-skarbowe-w-2021-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Ponieważ minimalne wynagrodzenie w 2021 r. będzie wynosiło 2.800 zł zmienią się również w przyszłym roku granice grzywien oraz kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
Zasady określania grzywny za wykroczenie skarbowe:
•    grzywna za wykroczenie skarbowe określana jest kwotowo,
•    grzywna może być wymierzona w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia,
•    w 2021 r. będzie mogła wynieść od 280 zł do 56.000 zł,
•    grzywna wymierzona za wykroczenie skarbowe wyrokiem nakazowym będzie mogła wynieść do 28.000 zł, tj. do dziesięciokrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia,
•    w przypadku mandatu karnego grzywna nie będzie mogła przekroczyć 5.600 zł, czyli dwukrotności minimalnego wynagrodzenia.

Zasady określania grzywny za przestępstwo skarbowe:
•    grzywna za przestępstwo skarbowe orzekana jest w stawkach dziennych,
•    najniższa liczba wynosi stawek dziennych wynosi 10, a najwyższa – 720,
•    sąd, orzekając grzywnę za dany czyn, określa liczbę stawek dziennych i wysokość jednej stawki dziennej,
•    stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia ani przekraczać jej czterystukrotności,
•    za czyn popełniony w 2021 r. możliwe będzie ustalenie stawki dziennej w granicach od 93,33 zł do 37.332 zł.

Wysokość kar za wykroczenie/przestępstwo skarbowe w 2021 r.

1.    Wykroczenie skarbowe:
•    grzywna od 280 zł do 56.000 zł
•    wyrok nakazowy do 28.000 zł
•    mandat karny do 5.600 zł

2.    Przestępstwo skarbowe:
•    stawka dzienna od 93,33 zł do 37.332 zł
•    minimalna grzywna 933,30 zł
•    maksymalna grzywna 26.879.040 zł

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij