Obniżenie podatkowej stawki amortyzacji środków trwałych w czasie pandemii

13.10.2020 2020-10-13T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1052/obnizenie-podatkowej-stawki-amortyzacji-srodkow-trwalych-w-czasie-pandemii
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zgodnie z przepisami podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Takich zmian dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz WNiP albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.
W interpretacji indywidualnej 0111-KDIB1-1.4010.232.2020.1.DK z dnia 22 września 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się do kwestii obniżenia stawek amortyzacji dla wybranej grupy środków trwałych amortyzowanych wg metody liniowej.

Spółka dla wybranej grupy środków trwałych w poprzednim roku podatkowym stosowała obniżone stawki amortyzacji. Uwzględniając prognozy w zakresie dochodu w bieżącym roku podatkowym, które Spółka wykonała z końcem poprzedniego roku podatkowego, począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. Spółka dokonała dla tej samej grupy środków trwałych podwyższenia stawek (zrezygnowała ze stosowania stawek obniżonych) do stawek podstawowych określonych w Wykazie. Powyższe prognozy nie uwzględniały sytuacji epidemicznej wynikającej z SARS-CoV-2 oraz wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, ani też późniejszego wprowadzenia stanu epidemii na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej (wprowadzony od dnia 20 marca 2020 r.).

Spółka rozważała uchylenie Decyzji podjętej pierwotnie ze skutkiem od 1 stycznia 2020 r. w zakresie rezygnacji ze stosowania obniżonych stawek amortyzacji. Uchylenie Decyzji miało obejmować wszystkie lub wybrane środki trwałe dotychczas nią objęte i spowodować, iż dla wskazanych środków, w całym bieżącym roku podatkowym zastosowanie będą miały stawki amortyzacji stosowane wcześniej (stawki obniżone), tj. do końca poprzedniego roku podatkowego. W tym celu Spółka postanowiła wystawić w ewidencji środków trwałych odpowiednie dokumenty korygujące a także dokonać stosownego przeliczenia planu amortyzacji ze skutkiem od 1 stycznia 2020 r.

Dytektor KIS w świetle obowiązującego stanu prawnego uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jako nieprawidłowe. Co prawda przepisy nie zabraniają obniżenia stawki amortyzacyjnej danego środka trwałego nawet kilka razy ale ściśle określają terminy, w których może do tych zmian dojść - tylko począwszy od miesiąca wprowadzenia do ewidencji lub od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Dlatego nawet w sytuacji, gdy spółka odczuwa negatywne skutki w wyniku epidemii koronawirusa (zmniejszenie przychodów), nie może obniżyć stawki amortyzacji ze skutkiem wstecznym od 1 stycznia 2020 r. Taka zmiana będzie możliwa, ale dopiero od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego (np. od 1 stycznia 2021 r).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij