Fotowoltaika a przychód podatkowy w firmie

28.09.2020 2020-09-28T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1049/fotowoltaika-a-przychod-podatkowy-w-firmie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (czyli również z promieniowania słonecznego) w instalacjach odnawialnego źródła energii, są zawarte w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii tzw. ustawie o OZE (Dz. U. z 2020 r., poz. 261 ze zm.).
W sytuacji, gdy przedsiębiorca (firma) wprowadza energię do sieci i na koniec okresu rozliczeniowego rozlicza z przedsiębiorstwem energetycznym nadwyżkę energii – mogą wystąpić następujące sytuacje:
•    ilość energii elektrycznej pobranej z sieci przez przedsiębiorcę jest większa niż ilość wytworzonej i zmagazynowanej przez niego energii,
•    ilość energii elektrycznej pobranej z sieci przez przedsiębiorcę jest mniejsza niż ilość wytworzonej i zmagazynowanej przez niego energii.

Należy mieć na uwadze, że za tzw. prosumenta energii odnawialnej - uważa się odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Dla celów podatku dochodowego za przychody związane z działalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przychodami są przykładowo otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, a także wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Na gruncie ustawy o PDOF działalność prosumenta, polegająca na wytworzeniu i wprowadzeniu do sieci energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, nie stanowi źródła przychodu. Działalność ta nie jest wykonywana w celach zarobkowych i dlatego, dla prosumenta nie generuje przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych PIT. Dlatego zarówno w przypadku wyprodukowania energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby prosumenta, jak i nadwyżki tej energii, przekazanej później zakładowi energetycznemu, prosument nie wykazuje przychodu podatkowego.

Natomiast w sytuacji, gdy nadwyżka energii elektrycznej jest sprzedana zakładowi energetycznemu, wówczas u przedsiębiorcy (w firmie) powstaje z tego tytułu przychód podatkowy.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij