Uszczelnienie systemu podatkowego, nowe rozwiązania podatkowe 2021 r.

24.09.2020 2020-09-24T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1047/uszczelnienie-systemu-podatkowego-nowe-rozwiazania-podatkowe-2021-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Ministerstwo Finansów przygotowało nowe rozwiązania uszczelniające lub nowelizujące polski system podatkowy. Wśród najważniejszych projektowanych zmian jest przeniesienie obowiązku podatkowego również na spółkę komandytową oraz zdecydowanie zwiększone możliwości korzystania z uproszczonego - ryczałtowego rozliczenia podatku.
Jak czytamy w komunikacie MF:
Objęcie CIT-em spółek osobowych jest szeroko stosowane w krajach UE. Jest też rekomendowane przez OECD jako narzędzie zwalczania optymalizacji podatkowych. Jak wynika z analiz Krajowej Administracji Skarbowej, spółki komandytowe są często używane do wyprowadzania z Polski nieopodatkowanego dochodu do rajów podatkowych. Dzieje się to z wykorzystaniem firm zakładanych np. na Cyprze i w Luksemburgu. Polska traci na tym ok. 2 mld zł rocznie. Nowa regulacja to uniemożliwi”.

„Nadanie spółce komandytowej statusu podatnika CIT nie będzie oznaczać zmniejszenia atrakcyjności tej formy prowadzenia biznesu przez firmy sektora MŚP. Sytuacja komplementariusza, czyli wspólnika odpowiadającego majątkiem za efekt przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie - odliczy od swojego PIT-u podatek dochodowy zapłacony przez spółkę. Komandytariusz do kwoty udziału w zysku spółki komandytowej wynoszącej 120 tys. zł skorzysta w pełni z przysługującej mu kwoty wolnej i opodatkuje w efekcie tylko połowę swojego przychodu z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej, więc realnie i ekonomicznie pasywny inwestor może skorzystać na reformie”.

W zakresie ryczałtu d przychodów ewidencjonowanych MF przygotowało w projekcie propozycje:
•    podniesienie limitu: 250 tys. euro do 2 mln euro;
•    podniesienie limitu (kwartalne rozliczenia) z 25 tys. euro do 200 tys. euro;
•    likwidację wielu wyłączeń;
•    obniżenie stawek ryczałtu;
•    ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu;
•    likwidację wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka;
•    dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową.

Projekt Ministerstwa Finansów przewiduje również w 2021 r:
•    ograniczenie ulgi abolicyjnej,
•    obowiązek informowania o polityce podatkowej firmy.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij