Podatek cukrowy od 2021 r.

17.09.2020 2020-09-17T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1045/podatek-cukrowy-od-2021-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów ta wprowadza od 2021 r. opłatę od napojów słodzonych (podatek cukrowy), od napojów energetycznych i od napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości nieprzekraczającej 300 ml.
Nowej opłacie będzie podlegało wprowadzanie na rynek krajowy napojów z dodatkiem:
•    cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących,
•    kofeiny lub tauryny.

Na wysokość takiej opłaty będą składały się następujące części:
1) 50 gr za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej,
2) 5 gr za każdy gram cukrów powyżej 5g w 100 ml napoju
- w przeliczeniu na litr napoju.
Natomiast napoje zawierające dodatek kofeiny lub tauryny będą objęte dodatkowo opłatą w wysokości 10 gr - w przeliczeniu na litr napoju.

Obowiązek zapłaty „podatku cukrowego” będzie ciążył na osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej będącej:
1) podmiotem sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju,
2) zamawiającym w przypadku, gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Takie podmioty będą zobowiązane:
1) składać naczelnikowi urzędu skarbowego (właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty) informację o opłacie w postaci elektronicznej, opatrzoną podpisem kwalifikowanym,
2) obliczać i wpłacać ww. opłatę
- w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, na rachunek organu właściwego w sprawie opłaty.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij