Nowy JPK_VAT (JPK_V7M/JPK_V7K) – mechanizm podzielonej płatności

11.09.2020 2020-09-11T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1043/nowy-jpkvat-jpkv7mjpkv7kmechanizm-podzielonej-platnosci
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Wszyscy czynni podatnicy VAT już od 1 października będą obowiązkowo składać deklaracje VAT-7 i VAT-7K zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego, obejmującym zarówno deklarację jak i ewidencję VAT. W nowym JPK_VAT transakcja objęta mechanizmem podzielonej płatności będzie musiała być oznaczona "MPP".
Oznaczenie "MPP" będzie stosowane obowiązkowo zarówno przez dostawców jak i przez nabywców. Jeżeli transakcja objęta będzie obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, wówczas w polu MPP trzeba będzie podać "1". W sytuacji, gdy nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, a wartość brutto faktury będzie wyższa niż 15.000 zł, natomiast faktura nie będzie zawierała wymaganego oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności" - również będzie należało wprowadzić przy takiej transakcji znacznik MPP.

Oznaczenie "MPP" będzie stosowane do:
•    transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
•    faktur sprzedażowych i faktur zakupowych (niezależnie od tego, czy na danej fakturze znajdzie się adnotacja "mechanizm podzielonej płatności" oraz czy obowiązek podzielonej płatności będzie dotyczył wszystkich, czy tylko części pozycji wykazanych na tej fakturze),
•    faktury jako całości (bez rozdzielania jej poszczególne na wiersze).

Obowiązek umieszczenia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" a co za tym idzie oznaczania faktury w JPK_VAT znacznikiem "MPP", odnosi się również do faktur korygujących dotyczących towarów/usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, opiewających na kwotę wyższą niż 15.000 zł brutto (czyli faktur, na których kwota po korekcie jest wyższa niż 15.000 zł brutto oraz w przypadku, gdy korygowana faktura pierwotna opiewała na kwotę niższą niż 15.000 zł brutto). Bez znaczenia pozostaje natomiast przyczyna wystawienia faktury korygującej (czy była to od początku pomyłka czy też nastąpiło podwyższenie podstawy opodatkowania i podatku należnego na fakturze korygującej wskutek wystąpienia nowych okoliczności po wystawieniu FA). Z kolei, jeżeli faktura korygująca powoduje, że ostatecznie płatność za towar/usługę nie przekroczy 15.000 zł brutto, wówczas faktura korygująca nie powinna być oznaczona w pliku JPK_VAT jako "MPP". W tym przypadku oznaczeniu temu będzie podlegała jedynie faktura pierwotna (na wartość brutto powyżej 15.000 zł). Natomiast w sytuacji, gdy na moment przesyłania pierwotnego pliku JPK_VAT za dany miesiąc podatnik będzie wiedział, że ostatecznie transakcja nie będzie podlegała obowiązkowi stosowania MPP (np. na skutek korekty powodującej, że ostatecznie wartość transakcji będzie poniżej 15.000 zł brutto), możliwe będzie wykazanie także faktury pierwotnej bez oznaczenia "MPP".

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij