Już od 1 października 2020 r. nowy JPK_VAT (JPK_V7M/JPK_V7K) – ogólne informacje

09.09.2020 2020-09-09T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1041/juz-od-1-pazdziernika-2020-r-nowy-jpkvat-jpkv7mjpkv7kogolne-informacje
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Wszyscy czynni podatnicy VAT już od 1 października będą obowiązkowo składać deklaracje VAT-7 i VAT-7K zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego, obejmującym zarówno deklarację jak i ewidencję VAT.
Od 1 października 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez nowy JPK_VAT. Nowy JPK_VAT nie będzie dotyczyć skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem, czyli VAT-12, jak również deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-14.

Nowy JPK_VAT to dokument elektroniczny, który będzie zawierać:
•    zestaw informacji o sprzedaży - wynikających z ewidencji VAT za dany okres,
•    zestaw informacji o zakupach - wynikających z ewidencji VAT za dany okres,
•    pozycje wynikające z obecnej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K,
•    dodatkowe dane - konieczne do analizy poprawności rozliczenia.

Nowy JPK_VAT będzie obowiązywać w dwóch wariantach:
•    JPK_V7M - dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i
•    JPK_V7K - dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Nowy JPK_VAT będzie można podpisać:
•    podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),
•    profilem zaufanym,
•    danymi autoryzującymi.

Po wprowadzeniu nowego JPK_VAT podatnicy nie będą składali odrębnie:
•    deklaracji VAT-7 i VAT-7K (wraz z załącznikami) oraz
•    informacji o ewidencji (obecnego JPK_VAT).

W przypadku JPK_V7M podatnicy będą zobowiązani do wypełniania wszystkich elementów pliku JPK_VAT,
natomiast w przypadku JPK_V7K podatnicy będą zobowiązani do wypełniania części ewidencyjnej miesięcznie, zaś części deklaracyjnej - kwartalnie. Przesyłając nowy JPK_VAT (część ewidencyjnej plus deklaracyjna) podatnicy wypełnią łącznie swoje obowiązki a po złożeniu będą mieli możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij