PUE ZUS - Nowy wniosek o świadczenie postojowe

27.07.2020 2020-07-27T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1026/pue-zus-nowy-wniosek-o-swiadczenie-postojowe
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej www.zus.pl poinformował o udostępnieniu (na PUE ZUS) nowego wniosku o świadczenie postojowe (RSP-CZ) dla zleceniobiorców, którym zleceniodawca odmówi złożenia takiego wniosku.
Taka sytuacja dotyczy osób, które mają zawarte umowy zlecenia, umowy agencyjne oraz inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Należy mieć na uwadze, że obecnie wniosek ten można przekazać wyłącznie elektronicznie.

W sytuacji, gdy zleceniodawca odmówi złożenia wniosku o świadczenie postojowe, zleceniobiorca taki wniosek może złożyć bezpośrednio do ZUS, kiedy spełnione są następujące warunki:
•    miał przestój w działalności w wyniku COVID-19,
•    umowa zlecenia została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.,
•    przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS
(dla wniosku składanego w lipcu lub sierpniu 2020 r. nie może on przekroczyć kwoty 15.994,41 zł).

Aby przekazać taki wniosek elektronicznie potrzebny jest profil na PUE ZUS.

Profil na PUE ZUS można założyć:
•    przez bankowość elektroniczną (w określonych bankach),
•    przez profil zaufany,
•    przy użyciu podpisu kwalifikowanego,
•    podczas wizyty w placówce ZUS
(pracownik sali obsługi klientów na dowolnym stanowisku potwierdza dane i tożsamość osoby oraz zakłada profil)

Na PUE ZUS wnioski elektroniczne o wsparcie w ramach tarczy trzeba odpowiednio podpisać. Wniosek RSP-CZ można podpisać za pomocą funkcji podpisu profilem PUE. Jest to najprostszy sposób autoryzacji. Po wypełnieniu wniosku trzeba kliknąć przycisk "podpisz profilem PUE" i wniosek jest wysłany do ZUS.

Wnioski elektroniczne są automatycznie wypełniane danymi osoby, która je składa. Według wyjaśnień ZUS sam system pilnuje, aby niezbędne informacje zostały wypełnione, nie pozwala również na przekazanie błędnego formalnie lub niekompletnego wniosku.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij