Uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń podatku VAT w 2021 r - SLIM VAT

24.07.2020 2020-07-24T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1025/uproszczenie-i-unowoczesnienie-rozliczen-podatku-vat-w-2021-r-slim-vat
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
SLIM VAT to pakiet uproszczeń, który jest odpowiedzią na zgłaszane do Ministerstwa Finansów oczekiwania przedsiębiorców w zakresie podatku VAT. Jest to również efekt prowadzonego przez Ministerstwo audytu przepisów, mającego na celu ich dostosowanie do warunków działania małego i średniego biznesu w Polsce.
Na stronie MF pojawiła się informacja o planach dotyczących wprowadzenia uproszczeń przepisów dotyczących rozliczeń podatku VAT w postaci tzw. pakietu SLIM VAT.

Projekt SLIM VAT ma wprowadzić zmiany w podatku VAT w czterech obszarach:
•    proste fakturowanie

        -    które będzie polegało na rezygnacji z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę i wprowadzeniu przepisów wskazujących sposób rozliczenia faktur korygujących in plus (tzn. zwiększających podstawę opodatkowania);
•    ułatwienia dla eksporterów
        -    które będzie polegało na wydłużeniu terminu wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów;
•    wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym
        -    które będzie polegało na tym, że podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym;
•    korzyści finansowe w postaci wydłużenia terminu do odliczenia VAT
        -    tzn. na bieżąco do czterech miesięcy oraz odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży, a także zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości.

„SLIM VAT to akronim utworzony ze słów simple, local and modern” – zaznaczył wiceminister finansów Jan Sarnowski. „Oznacza podatek prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje. Jest to też podatek nowoczesny, w którym wdrażanie kolejnych rozwiązań technologicznych i e-usług administracji łączy się ze zmniejszaniem obowiązków ciążących na podatnikach.

MF planuje wprowadzenie powyższych zmian w życie w pierwszych miesiącach 2021 r.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij