Stosowanie kas on-line odroczone do 2021 r.

20.07.2020 2020-07-20T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1024/stosowanie-kas-on-line-odroczone-do-2021-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, powinno być prowadzone przy wyłącznie przy zastosowaniu kas on-line. Jednak w związku z istniejącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 MF wydał rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.
Przepisy tego rozporządzenia przedłużają stosowanie używanych dotąd kas przez podatników:
•    do dnia 31 grudnia 2020 r.
dla podatników świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
•    do dnia 31 grudnia 2020 r.
dla podatników dokonujących sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych,
•    do dnia 30 czerwca 2021 r.
dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).

W związku z przesunięciem terminów obowiązkowego stosowania kas on-line przez ww. podatników, w § 1 ust. 2 rozporządzenia przedłużono również terminy przyjęte za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji na potrzeby ulgi na zakup kas on-line:
•    na dzień 1 stycznia 2021 r.
•    na dzień 1 lipca 2021 r.


Zgodnie z generalną zasadą dla wszystkich podatników, którzy prowadzą sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych kasa fiskalna jest obowiązkowa, jeżeli obroty na ich rzecz przekroczą 20 000 zł. Do limitu nie zalicza się takich czynności jak sprzedaż: nieruchomości, środków trwałych, wartości prawnych i niematerialnych. Natomiast o tym, kogo bezwzględnie obowiązuje kasa fiskalna można przeczytać w §4 Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie wyszczególnia również podatników, którzy nie muszą przestrzegać limitu 20 000 zł, jeśli dokonują czynności przedmiotowo zwolnione z kasy rejestrującej wymienione w załączniku ww. rozporządzenia.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij