Nowe stanowisko Dyrektora KIS w sprawie wystawienia faktury do paragonu uznanego za fakturę uproszczoną

19.06.2020 2020-06-19T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1012/nowe-stanowisko-dyrektora-kis-w-sprawie-wystawienia-faktury-do-paragonu-uznanego-za-fakture-uproszczona
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Z dotychczasowego stanowiska KIS wynikało, że jeżeli podatnik VAT dokumentuje sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł/100 euro brutto paragonem fiskalnym zawierającym NIP klienta/podatnika oraz pozostałe dane wymagane ustawą o VAT, to nie powinien dla tego nabywcy wystawić odrębnego dokumentu, czyli faktury na zasadach ogólnych.
Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach indywidualnych z:
•    7 kwietnia 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.64.2020.1.MT,
•    27 kwietnia 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.161.2020.1.ISK,
•    12 maja 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.257.2020.1.ISK.

W ostatniej z w/w interpretacji Dyrektor KIS napisał, że: podatnik "nie powinien" wystawiać dla nabywcy odrębnego dokumentu w postaci FA standardowej (w przypadku paragonu uznanego za FA uproszczoną).

Stanowisko organów podatkowych w omawianej kwestii uległo zmianie. W interpretacji indywidualnej z 28 maja 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.160.2020.2.ISK, Dyrektor KIS napisał, że:

"(...) paragon dokumentujący sprzedaż do kwoty 450 zł brutto lub 100 euro, zawierający numer NIP nabywcy oraz pozostałe dane wymagane dla faktury z wyłączeniem danych wskazanych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy, stanowi fakturę uproszczoną, traktowaną jak zwykła faktura. W praktyce oznacza to, że nabywca otrzymuje paragon fiskalny dokumentujący sprzedaż, stanowiący jednocześnie fakturę uproszczoną. Paragon w takim przypadku zawiera bowiem wszystkie dane wymagane zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących oraz dodatkowo NIP nabywcy. W takiej sytuacji sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania faktury do takiego paragonu stanowiącego fakturę uproszczoną. (...) Wnioskodawca, dokumentując sprzedaż dokonywaną na rzecz podmiotu będącego podatnikiem podatku VAT lub podatnikiem podatku od wartości dodanej na kwotę nieprzekraczającą 450 zł lub 100 euro (jeżeli kwota ta określona jest w euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer podatnika podatku od wartości dodanej nabywcy oraz pozostałe dane wymagane ustawą, ma prawo do wystawienia tzw. "zwykłej" faktury do takiego paragonu fiskalnego, o ile nabywca zwróci Wnioskodawcy paragon fiskalny zawierający NIP tego nabywcy. (...)"

Z powyższej interpretacji wynika, że podatnik nie ma obowiązku wystawiania dla kontrahenta/podatnika standardowej FA do paragonu uznanego za fakturę uproszczoną, ale może ją wystawić, jeżeli nabywca zwróci paragon fiskalny zawierający NIP tego nabywcy. Nie wiadomo, czy to stanowisko się utrzyma.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij