Facebook


Oddział Warszawa

Paulina

Jóźwiak

p.o. Dyrektor Oddziału
Opiekun
Tel. 22 583 10 04
Kom. 512 576 718

Lidia

Wójciak

Menedżer Szkoleń
Opiekun
Tel. 22 583 10 07
Kom. 500 167 408

Monika

Połosak

Menedżer Szkoleń
Opiekun
Tel. 22 583 10 06
Kom. 513 072 949

Katarzyna

Kaczorowska

Menedżer Szkoleń
Opiekun
Tel. 22 583 10 00
Kom. 668 360 225

Adrian

Witan

Menedżer Szkoleń Zamkniętych
Opiekun
kom. 668 360 732

Oddział Katowice

Olga

Karwaczyńska-Riss

Dyrektor Oddziału
Opiekun
Tel. 32 353 09 26
Kom. 500 151 099

Dagmara

Płóciennik

Menedżer Szkoleń
Opiekun
Tel. 32 353 09 26
Kom. 501 380 880

Sylwia

Ficek

Menedżer Szkoleń
Opiekun
Tel. 32 353 09 26
Kom. 881 087 008

Patrycja

Bogdanowicz

Menedżer Szkoleń
Opiekun
32 353 09 26
501 380 880

Natalia

Rup

Menedżer Szkoleń
Opiekun
32 353 09 26
501 380 880

Aleksandra

Szczepańska

Asystentka ds. szkoleń
Opiekun
32 353 09 26

Zarząd

Piotr

Stefańczyk

Prezes Zarządu
Opiekun
Tel. 22 583 10 00
Proszę czekać...
proszę czekać