Oddział Warszawa

Paulina

Jóźwiak

Dyrektor Oddziału
Opiekun
Tel. 22 583 10 00
Kom. 512 576 718

Monika

Połosak

Menedżer Szkoleń
Opiekun
Tel. 22 583 10 06
Kom. 513 072 949

Magdalena

Strzelczyk

Menedżer Kursów
Opiekun
Tel. 22 583 10 07
Kom. 664 930 935

Katarzyna

Kaczorowska

Menedżer Szkoleń
Opiekun
Tel. 22 583 10 04
Kom. 668 360 225

Lidia

Wójciak

Menedżer Szkoleń
Opiekun
Tel. 22 583 10 00

Oddział Katowice

Sylwia

Ficek

p.o. Dyrektor Oddziału
Opiekun
Tel. 32 353 09 26
Kom. 881 087 008

Aleksandra

Szczepańska

Menedżer Szkoleń
Opiekun
Tel. 32 353 09 26
Kom. 501 380 880

Natalia

Rup

Menedżer Szkoleń
Opiekun
Tel. 32 353 09 26
Kom. 501 380 880

Zarząd

Piotr

Stefańczyk

Prezes Zarządu
Opiekun
Tel. 22 583 10 00

Olga

Karwaczyńska-Riss

Dyrektor Generalny
Opiekun
Tel. 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać