Facebook


Oddział Warszawa

Paulina

Jóźwiak

p.o. Dyrektor Oddziału
Opiekun
Tel. 22 583 10 04
Kom. 512 576 718

Lidia

Wójciak

Menedżer Szkoleń
Opiekun
Tel. 22 583 10 07
Kom. 500 167 408

Monika

Połosak

Menedżer Szkoleń
Opiekun
Tel. 22 583 10 06
Kom. 513 072 949

Katarzyna

Kaczorowska

Menedżer Szkoleń
Opiekun
Tel. 22 583 10 00
Kom. 668 360 225

Oddział Katowice

Olga

Karwaczyńska-Riss

Dyrektor Oddziału
Opiekun
Tel. 32 353 09 26
Kom. 500 151 099

Dagmara

Płóciennik

Menedżer Szkoleń
Opiekun
Tel. 32 353 09 26
Kom. 501 380 880

Sylwia

Płoszaj

Menedżer Szkoleń
Opiekun
Tel. 32 353 09 26
Kom. 501 380 880

Zarząd

Piotr

Stefańczyk

Prezes Zarządu
Opiekun
Tel. 22 583 10 00
Proszę czekać...
proszę czekać