Polecamy w Warszawie

Polecamy w Katowicach

Najbliższe potwierdzone szkolenia

NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świe...

PLANOWANIE FINANSOWE W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ

Celem szkolenia jest wypracowanie efektywnego systemu planowania finansowego, stworzenie instrukcji planowania finansowego. Podczas szkolen...

ROZLICZANIE TRANSAKCJI TRÓJSTRONNYCH I ŁAŃCUCHOWYCH

Transakcje trójstronne oraz łańcuchowe coraz częściej występują w obrocie gospodarczym. Transakcje te sprawiają podatnikom jednak szereg pro...

ANALITYK FINANSOWY (kod zawodu 241306)

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy na stanowisku analityka finansowego. Ukończenie kursu, potwierdzone certyfikatem, umożliwia rozp...

PIENIĄDZ, WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE I OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH - WEEKENDOWO

Zaznajomienie uczestników z koncepcją zmian wartości pieniądza w czasie, która to wartość ulega deprecjacji i tylko metody inwestycyjne są w...

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, ŚRODKI TRWAŁE I INWESTYCJE - WARSZTATY PRAKTYCZNE RACHUNKOWOŚCI

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi przykładami dotyczącymi wyceny, ujęcia w księgach, inwentaryzacji oraz prezentacj...

PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE

Podczas szkolenia omówione zostanie nabycie wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, które bardzo często w praktyce wiąże się z powstawaniem z...

FAKTURA VAT 2019 - ZASADY WYSTAWIANIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione...

CASH FLOW (RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH) DLA KSIĘGOWYCH WG KSR1 i MSR7 – warsztaty praktyczne w Ms Excel

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności sporządzania poszczególnych segmentów sprawozdania oraz całościowego sporządzania...

ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO

Celem szkolenia jest poznanie aktualnie obowiązujących regulacji prawnych oraz przedstawienie problemów, jakie pojawiają się podczas tworzen...

Aktualności

Od 26 stycznia obowiązuje nowa wersja programu ZUS Płatnik 10.02.002

Bilans 2018 – Koszty działalności podstawowej jednostki

Dalsze planowane zmiany podatku VAT w 2019 r.

Najważniejsze zmiany podatku VAT w 2019 r.

Zmiany w amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2019 r.

Ceny transferowe w 2019 r.

Ostatnio przeglądane

Klienci o nas

zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać