Facebook

Polecamy w Warszawie

Polecamy w Katowicach

Najbliższe potwierdzone szkolenia

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

W dniu 13 lipca br. wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie traci moc stara,...

RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z problematyką prowadzenia rachunkowości w firmach zajmujących się działalnością produkcyjną....

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - ZEZWOLENIA, PODATKI, UBEZPIECZENIA

Pracodawcy, którzy mają zamiar powierzyć wykonywanie pracy obywatelowi obcego państwa muszą wziąć pod uwagę fakt, że zasady zatrudnienia cud...

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PIT - weekendowo

Celem szkolenia jest przekazanie precyzyjnych i aktualnych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT. W trakcie szko...

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH CIT - weekendowo

Celem szkolenia jest przekazanie precyzyjnych i aktualnych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych-CIT. W trakcie szkoleni...

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Celem szkolenia jest przedstawienie prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz praktycznych rozwiązań, możliwych d...

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W 2018 ROKU

Szkolenie ma na celu omówienie zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce, po zmianach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucja...

SPLIT PAYMENT (PODZIELONA PŁATNOŚĆ) ORAZ NALEŻYTA STARANNOŚĆ - ZMIANY W VAT W 2018 ROKU

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat split payment w VAT (tzw. mechanizmu podzielonej płatności), zasad oraz skutkó...

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką i korzyściami prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej. W r...

CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW - wieczorowo (kod zawodu - 242307; 242310)

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs prowadzon...

Aktualności

Do 31 lipca 2018 należy zgłosić niektórych inspektorów ochrony danych (IDO)

Kontrole minimalnej stawki godzinowej zleceniobiorców przez PIP

Zmiany w podatku dochodowym CIT i PIT (zmiany w 50% kosztach dla twórców)

Aktualizacja KSR nr 3 Niezakończone usługi budowlane

Możliwość wsparcia nowych inwestycji

Kasy fiskalne on-line 2019 r.

Ostatnio przeglądane

Klienci o nas

Proszę czekać...
proszę czekać