pdf/rachunkowosc-i-podatki-fundacji-stowarzyszen-i-innych-organizacji-pozarzadowych-ngo--2019-06-18-07-23-20.pdf