pdf/rachunkowosc-i-podatki-fundacji-stowarzyszen-i-innych-organizacji-pozarzadowych-ngo--2019-04-19-02-57-42.pdf