pdf/rachunkowosc-firm-produkcyjnych--2019-08-19-02-38-24.pdf