pdf/rachunkowosc-firm-produkcyjnych--2019-02-21-01-32-09.pdf