pdf/rachunkowosc-firm-produkcyjnych--2019-04-20-06-50-43.pdf