pdf/rachunkowosc-i-podatki-fundacji-stowarzyszen-i-innych-organizacji-pozarzadowych-ngo--2019-06-18-07-25-30.pdf