pdf/rachunkowosc-i-podatki-fundacji-stowarzyszen-i-innych-organizacji-pozarzadowych-ngo--2019-02-21-01-36-15.pdf