pdf/cash-flow-rachunek-przeplywow-pienieznychdla-ksiegowych-wg-ksr1-i-msr7-warsztaty-praktyczne-w-ms-excel--2019-03-19-04-52-33.pdf