pdf/cash-pooling-metoda-zarzadzania-plynnoscia-w-grupie-kapitalowej--2019-06-18-07-27-47.pdf