pdf/cash-pooling-metoda-zarzadzania-plynnoscia-w-grupie-kapitalowej--2019-04-19-03-03-11.pdf