Fundacja Rozwoju Rachunkowości | Szkolenia, konferencje, kursy zawodowe

Fundacja Rozwoju Rachunkowości

Koszyk

Wykładowca

Paweł Puzio

Paweł Puzio: Absolwent Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie; Kierunek: Marketing i zarządzanie; Absolwent studiów podyplomowych Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie na kierunku: Rachunkowość Zarządcza i Controlling; Absolwent studiów podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne; Ukończył wiele specjalistycznych kursów między innymi: „Kurs dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych”, „Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa i spółek komunalnych”, „Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych – moduł zaawansowany”, "Od diamentu do brylantu – Zaawansowane szkolenia trenerskie"; „Ekspert ds. innowacji”; Posiada „Licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do czynności doradztwa inwestycyjnego – licencja numer 2233”, uzyskał uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, posiada „Licencję pośrednika ubezpieczeniowego”, oraz jest Certyfikowanym Trenerem Biznesu. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w banku, firmach doradztwa finansowego oraz doradztwa biznesowego. Dwa lata pracował w funduszu Venture Capital SATUS oraz Sieci Bussines Angels jako "Analityk Biznesowy", gdzie zajmował się oceną projektów inwestycyjnych, przygotowaniem rekomendacji dla Zarządu a następnie przeprowadzaniem procesu wejścia kapitałowego funduszu. Do jego obowiązków należała również wycena przedsiębiorstw, przygotowanie biznes planów, projekcji i analiz finansowych, struktur transakcji, a także nadzór nad spółkami w które zainwestował fundusz. Od 2006 r. jest autorem i współautorem ponad 200 wniosków o dotację z UE / biznes planów / studium wykonalności / memorandów informacyjnych / analiz finansowych i ekonomicznych dla projektów inwestycyjnych szukających finansowania. Od 2007 r. prowadzi własną działalność gospodarczą, w ramach której zajmuje się pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania dla firm oraz doradztwem biznesowym. Pomagał w powstaniu wielu start-upowych projektów, od doradzania w fazie powstawania projektu, przez pomoc w pozyskaniu finansowania, aż do bieżącego doradztwa w ramach działalności operacyjnej. Pełnił funkcję v-ce Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ProManus Sp. z o.o., F1 Pharma Sp. z o.o. oraz RoodRobotic Sp. z o.o., a także funkcję tymczasową jako Prezes Zarządu OK System Polska Sp. z o.o.. Pełnił również funkcję Specjalisty ds. Finansowych w "Beer Fingers - Jedyne Podwójne Paluszki" i brałem udział w procesie wejścia kapitałowego przez Bakalland S.A.. Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu w Perfect Gym Sp. z o.o. oraz Dyrektora Finansowy w Perfect Gym Sp. z o.o. Sp. K. (Health and Beauty Club).

Projekt i realizacja: Blacklot.pl

Proszę czekać...